یازدهمین نمایشگاه تخصصی نفت و گاز ایران- اهواز


عنوان: یازدهمین نمایشگاه تخصصی نفت و گاز ایران-اهواز

شرکت طراحی مهندسی صبا الکتریک با همکاری نماینده  محترم فروش جناب آقای شیشه گر، از شما جهت بازدید از توانمندیهای خود در یازدهمین نمایشگاه تخصصی نفت و گاز ایران-اهواز ، دعوت به عمل می آورد.

مکان :محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز- سالن خلیج فارس - غرفه 222

زمان: 98/09/22 لغایت 98/09/25

ساعات بازدید : 9 الی 17