چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان


 

شرکت طراحی مهندسی صبا الکتریک از شما جهت بازدید از توانمندیهای خود در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت اصفهان ، دعوت به عمل می آورد.

مکان :محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان- سالن شیخ بهایی (سالن اول)

زمان: 98/08/06 لغایت 98/09/09

ساعات بازدید : 15 الی 21