نمایشگاه صنعت تهران 98


شرکت طراحی مهندسی صبا الکتریک از شما جهت بازدید از توانمندیهای خود در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ، دعوت به عمل می آورد.

مکان :محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران- فضای باز- غرفه شماره 1-62- ضلع شمالی سالن 31 (میلاد)

زمان: 98/07/18 لغایت 98/07/21

ساعات بازدید : 10 الی18