بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
شرکت طراحی مهندسی صبا الکتریک از شما جهت بازدید از توانمندیهای خود در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، دعوت به عمل می آورد. مکان :محل دائمی نمایشگاه های بین...
افتتاح رسمی خانه بهداشت کارگری در مجموعه صبا الکتریک
افتتاح رسمی خانه بهداشت کارگری در مجموعه صبا الکتریک
در روز دو شنبه 26 خرداد ماه 1399 ، با حضور مقامات استانی (فرمانداری، وزارت بهداشت و اداره کار و امور اجتماعی ) ، خانه بهداشت کارگری شرکت صبا الکتریک به صورت رس...
یازدهمین نمایشگاه تخصصی نفت و گاز ایران- اهواز
یازدهمین نمایشگاه تخصصی نفت و گاز ایران- اهواز
عنوان: یازدهمین نمایشگاه تخصصی نفت و گاز ایران-اهواز شرکت طراحی مهندسی صبا الکتریک با همکاری نماینده  محترم فروش جناب آقای شیشه گر، از شما جهت بازدید از توانمن...